GEUS’ webshop for download af data fra Grønland er nedlagt

Kort, datapakker og geofysiske data relateret til mineralefterforskning kan nu downloades gratis fra Grønlandsportalen.

Læs mere her: Grønlandsportalen

The GEUS webshop for download of Greenland data is discontinued

Maps, mineral data packages and geophysical data related to mineral exploration can now be downloaded for free directly from the Greenland Portal.

Read more here: Greenland Portal

GEUS logo
MRA Logo