GEUS’ portal til download af danske kort er nedlagt

Data fra danske efterforsknings- og vurderingsboringer, samt processerede data fra 3D og 2D seismiske undersøgelser i dansk område kan nu
downloades gratis fra GEUS’s nye undergrundsportal.

Læs mere her: Undergrundsdata fra Danmark

The GEUS portal for download of danish data is discontinued

Data from Danish exploration and appraisal wells and processed data from 3D and 2D seismic surveys in Denmark are now available for
free download from GEUS’ new subsurface portal.

Read more here: Subsurface data from Denmark

GEUS logo